Kürtaj İşlemi Ne Zaman Yapılmalıdır ?

İstenmeyen gebeliklerin tahliyesi kürtajı için en uygun zaman 5-6 haftalar arasıdır. Zaman zaman hastalar bu hesaplamada yanlışlıklar yaparak bazen de genç kızlar sosyal nedenlerden dolayı hekime geç ulaşırlar ve yasal gebelik tahliyesi zamanı olan 10 haftayı geçirirler.Böyle bir durumda yasal olarak kürtaj yapılamaz.

Kürtajın tüm riskleri gebelik haftası büyüdükçe doğal olarak artar ve kürtaj işlemi sonrası hastanın kendini toparlama ve iyileşme süresi de biraz uzar.

İstenmeyen gebeliklerde kürtaj açısından gebelik haftası sınırı yasal olarak 10, hafta olarak belirlenmiştir.

Yaşı 18 den yukarıdaki kadınlar istenmeyen gebeliklerinde 10.haftaya kadar yasal olarak yaptırabilirler. 18 yaşının altındaki kızlar ebeveynlerininin imzası ile veya onayı ile istenmeyen gebelik kürtajını yaptırabilirler. 10.haftadan sonra yasal olarak kürtaj yapmak ve yaptırmak yasaklanmıştır. 10. haftadan sonra istenmeyen sağlıklı bir gebeliğin sonlandırılması işlemini yapan hekim ve yaptıran hasta ağır ceza mahkemelerinde yargılanır.